רולס רויס

רולס רויס

סך רכבים יבוא אישי: 65. לרשימת רכבי היבוא
סך רכבים מעל 3.5 טון: 1.

רכבי רולס רויס לפי שנים

שנת עליה לכביש/יצור כמות הרכבים
2018 1
2017 1
2016 2
2013 1
1989 2
1988 1
1987 2
1986 3
1985 3
1984 1
1983 2
1982 5
1981 4
1980 5
1979 4
1978 5
1977 6
1976 3
1975 1
1974 2
1973 2
1972 1
1971 1
1970 1
1965 1
1961 1
1960 2
1958 2
1951 1