פונטיאק

פונטיאק

סך רכבים יבוא סדיר*: 4.
סך רכבים יבוא אישי: 156. לרשימת רכבי היבוא
סך רכבים מעל 3.5 טון: 108.
כמות רכבי הדיפלומטים: 1. לרשימת רכבי הדיפלומטים
* רכבים פרטים מ 1996, רכבים מסחרים מ 1998 - יבוא סדיר עד 3.5 טון
כל הנתונים מתייחסים לרכבים פעילים בלבד

רכבי פונטיאק לפי שנים

שנת עליה לכביש/יצור כמות הרכבים
2009 16
2008 41
2007 8
2006 1
2002 1
2000 3
1999 1
1998 1
1997 2
1996 11
1995 25
1994 29
1993 11
1992 13
1991 9
1990 2
1989 1
1988 5
1987 1
1986 6
1985 1
1984 4
1982 2
1981 8
1980 10
1979 10
1978 5
1977 3
1976 4
1975 2
1974 5
1973 4
1972 3
1971 2
1970 2
1969 2
1968 5
1964 2
1963 2
1962 1
1960 1
1957 1
1952 1
1950 1

רכבי פונטיאק לפי דגמים

דגם כמות הרכבים
2WJ19 27
2JB69 15
2FS87 13
2JB67 9
2WH19 6
2HX69 3
78 3
W87K 3
MG35-סולטיס 3
2HZ69 3
87 3
MG35X - סולטיס 3
גרנד פרי אוטו', רמה 2
MC35B-סולטיס 2
7LT69 2
MB35B 2
פיירברד 2
MB35B-SOLISTCE 2
2MB67-סולסטיס 2
2FS87 פיירבירד 2
בונוויל 2
גרנד פרי , אוטו' 2
MB35B-סוליסטיק 2
N105 1
ז35 1
MN35B 1
RRANSAM TURBO AW87 1
V87W- FIREBIRD 1
2FS-67 1
אקס 87 1
MF35X - סולטיס 1
TRANSAM FW21 1
GTO___________3701 1
SL65VIBE 1
2 HX 69 1
ה 19 1
MC35B - סולטיק 1
TRANSAM 2W87K 1
1G2P 1
פיירבירד 2X78K 1
23767 1
MT35X 1
860A 1
2MB35_סולסטיס 1
MF35X - סולסטיק 1
67 1
MC35_סוליסטיק 1
PONTIAC 1
TRANS AM 2W87 1
CHIFTAIN DELUXE___ 1
2WM19 1
69 1
2MB67 סולאסטיסה 1
למנס פונטיאק 1
7U1 1
2FS67 1
37 1
MB35B-סולסטיק 1
2MB67__סולסטיס 1
7K9L 1
T87M פיירבירד 1
2AG19 1
2526 קטלינה 1
MG35_GXP סולטיס 1
MB35Bסוליסטיס 1
למנס גרוד 37 1
2MB87 סוליסטיק 1
MC35B-סולסטיס 1
A87G 1
2SF87 1
ESD2839 בונוביל 1
FIERO SE______F379 1
2HX69 בונוביל 1
2236 פיירברד 1
MF35X-סולטיס 1
TRANS AM W87 1
2 FS 87 1
טי 87 1
ZH36 - G6 1
TRANSAM 7WAL 1
7U7N 817 1
NE 69 1
2G37 1
TAN טרנסאם 1
JU31 1
2 FS 67 1
ל 67 1
2MF35_סוליסטיס 1
PONTIAC 7M2P1 1
2MC35B_סוליסטיס 1
MC35B 1
2WM37 1
די 96 1
MG35 - סולסטיס 1
2U87 1
MG35X-סולטיס 1
7K9NFIREBIRD TRANS 1
2 HZ 69 1
אף 37 1
MF35X 1
2MB35 - סוליטיס 1
FIERO-GT PG119 1
T/A-2W87 1
HZ69 1
29 1
MB35B - סוליסטיס 1
2MB35-סולטיס 1
7Z6N TRANS 1
2236 - פיירברד 1
2F587TRANSAM 1
פירברג 1
SOLSTICE MG35X 1
DL768 1
W877_TRANSAM 1
2WJ37 1
ספורט לימנש 1
2MB67-סולסטיק 1
2MG35-סולסטיס 1
SOLSTICE MG35 1
2373-מנש לה 1
פיבירט א 87 1
2MF35_סולסטיס 1
W87_אמ טרנס 1
WP52K 1
N37 1
MF35X SOLSTICE-GXP 1
PONTIAC 7TAL 1
FW87AM טרנס פייברד 1
פריזיאן 1
2MT35 - סוליטיס 1
PONTIAC FS21E 1
MC35B-סולסאיס 1
מ69 1
GRAND-PRIX 2H37 1
SOLSTICE_____MG35X 1
7W9L 1
2 FS87 1
2 HX69 1
א 757 ה דוסטון 1
MC358 - סולסטיס 1
MG35X-סולסטיק 1
MA AW 87 1
3HZ69 1
פרקינס גרנר 1
TRANSAM_______FW23 1
2MB67 - סוליסטיק 1
ME35B 1
2Q69 GM בונוביל 1
3FS87 1
27 1
2MB67 1
PF37 1
SE פיירברד 1
MN35B - סוליסטיק 1
קיו 37 1
MB35B - סולסטיק 1
PONTIAC FW87719 1
2MB67_סולטיס 1
FS87 1
MB35B-סולסטיס 1
סולסטיס 1
PONTIAC PG11 1
B35B-סולטיס 1
גיי 19 1
587 1
2MB67-סוליסטיק 1
26Y 2MB67 1
וויל דה גרנד_R67W 1
פורמולה פיירבירד 1
350 פירבורד 1
2NEG9 1
SOLSTICE_____MF35X 1
W87Hטראנסאם פירברד 1
X87 1
TRANS AM______FW87 1
K8TH 1
SOLSTICE 2MB67 1
PONTIAC 7K9L 1