איווקו

איווקו

לאתר היבואן הרשמי
סך רכבים יבוא סדיר*: 19.
סך רכבים יבוא אישי: 3. לרשימת רכבי היבוא
סך רכבים מעל 3.5 טון: 6,828.
כמות רכבי הדיפלומטים: 2. לרשימת רכבי הדיפלומטים
* רכבים פרטים מ 1996, רכבים מסחרים מ 1998 - יבוא סדיר עד 3.5 טון
כל הנתונים מתייחסים לרכבים פעילים בלבד

רכבי איווקו לפי שנים

שנת עליה לכביש/יצור כמות הרכבים
2021 154
2020 271
2019 459
2018 709
2017 835
2016 858
2015 532
2014 452
2013 225
2012 207
2011 292
2010 237
2009 191
2008 365
2007 355
2006 197
2005 98
2004 71
2003 47
2002 110
2001 85
2000 27
1999 9
1998 10
1997 19
1996 8
1995 13
1994 8
1993 2
1992 3
1986 1

רכבי איווקו לפי דגמים

דגם כמות הרכבים
50C18 586
50C17 529
50C15 462
50C15V 308
150E25 279
70C17 219
70C18 198
50C15D 164
120E22 149
100E22 121
100E18 110
70C17D 99
150E25 TEC. EURO-5 92
50C15 V 88
150E24 82
440S50TZP 82
70C18A8 81
50C15CH.C 80
397E1238 76
70C18 D 72
150E28 72
440S50TZ/P 70
ML 150E25 70
50C14V 68
70C17C 67
65C18D 63
180E25 56
120E18 54
50C15C 53
397E.12.38 48
40C13 41
120E22 TECTOR EUR5 41
65C17D 40
120E21 39
65C18CH.C 39
100E22TECTOR EURO5 38
AS440S50TZ/P 37
50C18V 33
50C13 33
150E32W 31
50C18A8 31
180E28 EURO5 30
50C18A8 V 29
440S50 29
80EL19 29
ML 120E22 28
A50C18 26
50C14CH.C 25
50C13V 25
35S16 24
260T45P 24
ML120E22 22
180E28 22
50C17V 22
340T41B 21
FF150E30 20
260S36Y/P 20
ML150E25 20
AS440S50TZ/P EURO5 19
35 C15D 18
340X51Z 18
70C18A8 D 18
50C18D 17
80E17 17
AS440S45T/P 17
50C13D 16
50C18CH.C 16
440S46TX/P 16
120EL22 15
440S50TX/P 15
AS260S45Y/P 15
410T50 15
V 50C18HA8 15
AD260S31X/P 15
50C18A8 D 14
AT260S36Y/P 14
50C17D 14
65C17CH.C 14
150E30W 13
120EL21 13
50C13CH.C 13
40C15D 13
150E28/P 13
440X51TZ 13
50C18 V 12
ARWAY 12
50C14D 11
50C17A8 11
260T45W 11
440S46T/P 11
150E18 11
70C17 D 11
55S17W 10
ML 150E28 10
SFR160/01 10
260S36YP 10
40C13D 10
150E23 10
380E44 9
50C16 D 9
260T45 9
70C17H V 9
440S51TXP 9
440S46TXP 9
440S50TXP 9
AD260S31X/P EURO5 9
AD190S31/P 9
ML100E22 9
AT440S45TZ/P 9
190S33 9
ML120EL22 9
65C17CC 9
720T50T 8
FF150E32WD 8
150E25 TECTOR 8
150E25/P 8
75E15 8
440X51TZP 8
50C17CH.C 8
ML150E28 8
40 C13 8
180E32 8
AS260S43Y/P 7
AD260T45/P 7
AT260T45W 7
70C17CH.C EURO 5 7
AD340T45 7
ML 100E22 7
SFR160 EURO5 7
40C15CH.C 7
35S14 7
440S46 7
AS440S46T/P 7
260S46Y/P 7
65C15 6
50C15V EURO-5 6
360X51Z 6
340X46Z 6
AD260S36Y/P 6
440S50T/P 6
80E18 6
70C18HA8 6
65C17D EURO 5 6
40C13V 6
440X51TZ/P 6
AS260S50Y/PT 6
340T45 6
150E22 6
150E30 6
65C17 6
50C17A8 V 6
AD260S33X/P EURO5 5
50C16 5
150E27R 5
40E12 5
AS440S45T/P EURO5 5
397E.12.45 5
AS440S43T/P 5
65C18V 5
260S36Y 5
70C17D EURO 5 5
100E21 5
50C15CH.C EURO-5 5
260S33XP 5
50C15D EURO 5 5
AD190S36 5
440S46TZ/P 5
440S51TX/P 5
65C17V 5
35C15 5
AT410T50 4
AS440S46TP 4
380E44W 4
440S46TP 4
35S13V 4
AD260S33X/P 4
59E12 4
AS440S45TX/P 4
50C17A8 D 4
AT260S43Y/P 4
AT440S45T/P EURO5 4
50C18HA8 V 4
ML 150E28/P 4
150E25 ML 4
SFR161-CROSSWAY-LE 4
120EL22TECTOR E-5 4
AD260T45 4
260S50Y/P 4
FF150E32D 4
AT260S36Y/P EURO5 4
40C13CH.C 3
100E18W 3
AT340T45/P 3
65C15 ____________ 3
ML150E18__________ 3
SFR160-01 3
120E22 TECTOR 3
AT260S36Y/P EURO 5 3
100E18D 3
AT260S35Y/P 3
120 E 18 3
260S50 3
AS440S48TZ/P 3
120EL18 3
150E25/P TECTOR 3
65C15D 3
AD260S36Y/PT 3
AS260S46Y/PT 3
ML 100E19 3
130E25D 3
150E28/P EURO5 3
80E14 3
AD340T41B EURO-5 3
160E25 3
100E18____________ 3
AD260S36Y/P EURO5 3
110E25W 3
410E44 3
AT440S45TX/P 3
50C13D____________ 3
AS440S45TX/P EURO5 3
AS260S45YP/T 3
260E44 3
35S13 3
440S51TX 3
59-12 3
50 C13 3
190S33P 3
260S43 2
ML 100E19/P 2
AS440S50T/P 2
40C16 2
AD260S33Y/PS 2
260S46 2
AS260S45 2
AS260S50YPT 2
65C18 2
AT260S36YP 2
AT190S36P 2
180E27 2
50C13D__איט איווקו 2
FF135E22W 2
50C14 2
380E42 2
AT440S46T/FP CT 2
49-12 2
ML120E25/P 2
AS440S45 2
75E15_____________ 2
150E25W 2
AT190S36 2
4912 2
260S43Y/P 2
320X46YPS 2
410E44H 2
ML 150E25WS 2
440S42TX/P 2
ML120E22/P 2
35S13 דגם איווקו 2
70C18HA8 V 2
52E051 LM 2
AD260S31Y/PS 2
260S36 2
320S46Y/PS 2
50C17H 2
FF130E23 2
A50C17 2
120E18____________ 2
PZT05S044 2
AT340T45 2
FF180E32 2
ML120E18__________ 2
ML80E14___________ 2
40C15V 2
AT260S45YP/T 2
AD440S45T/P 2
260S35 2
100E18W דגם איווקו 2
ML150E24__________ 2
410E42 2
AD340T41B 2
90E18D 2
ML150E28/P 2
260S36Y E6 2
190E27 2
100 E 18 2
410E44A 2
ML100E19/P 2
440S46TZP 2
260E44H 2
25+E02.5 2
340E38 2
50C15CH 2
100E18 איווקו 1
ML 150E25SW 1
65-C15 1
120E22TECTOR EURO5 1
320S46YPS 1
380T41 1
ML100E22D 1
ML150E23 1
AD410T50 1
160E30/P 1
190 E 34 W 1
100E22 LM 1
65 E14 1
AT260T45 EURO5 1
18 E25 1
AD10T41W 1
ML150E28__________ 1
40E10W 1
120 22EL TECTOR 1
190S35 1
40C17 1
55S18H W 1
130E25 איווקו 1
05S044 1
120E22 TEC. EURO-5 1
AT410T48 1
50C18H 1
120E18__________ 1
100E22D TECTOR E-5 1
AD190S36/P 1
65C17V EURO 5 1
70C18A 1
ML150E28/P 150E28 1
MP410E44H_________ 1
AD260S46YP 1
320S42YPS 1
ML80E18___________ 1
ML100E18 1
440S50ZTP 1
440S50TZ 1
100E19 1
AT440S43Y/P 1
150E25 EURO-5 1
100E22D 1
4013 1
100F18 1
1718 1
120E25D EURO-5 1
120 E 19 1
40C13CH 1
AS260S45Y/P EURO 5 1
AT260S36Y/FP 1
260S33XFP 1
40C13 ______ 1
410E42H 1
140E25W 1
AS260S50Y/P 1
59ק12 1
AD190S31/P EURO5 1
50C13CC.H 1
50C17V EURO-5 1
440S50 TZ/P 1
ML100E18__________ 1
FF135E23W 1
190E35 1
150E28R איווקו 1
340T36B 1
100E-18 1
130E18 1
AD380T41W 1
50C15M 1
260S50YP 1
150E18__________ 1
40C13 ____________ 1
$A45F12 1
AT340T45 EURO-5 1
190E35W 1
40C15CH.C EURO-5 1
340T38 1
50C13___איט איווקו 1
410T48 1
150E2W 1
40C15V EURO-5 1
AD190S30 1
AS260S46YPT 1
AD320S46YPS 1
50C13 דגם 1
40-C13 1
440S50 TZP 1
50V15V 1
28+E02.5 1
9999 1
71C05 1
40 C 13 1
100E22D TEC. EURO5 1
FF150E27 1
260E43Y/P 1
50C15V EURO 5 1
70S18 W 1
440S46ZTP 1
260T45/P 1
13E23 1
65E14 1
AT720T50T (6X4) 1
2.20E+22 1
35C15D 1
150E24M___________ 1
260S33Y/PS 1
ML_100E18 1
AD260S35Y/P 1
82E051LM 1
40C13V____________ 1
50C13V_איווקו 1
26OS43Y/P 1
ML80E17___________ 1
ML120ED25 1
13 1
05T014 1
40C13CH_איט איווקו 1
50C15C 50C15 1
150E25D EURO-5 1
440S43 1
440S45TZ/P 1
440S48 1
ML150E25/P 1
260E43 1
260T44 1
440S50 TZ/P 1
65C15CH.C 1
50C13V____________ 1
260 E 42 YP 1
65C17CH*C 1
F1CFL411H 1
70C17HA8 V 1
AS440S40T/P 1
70G17 1
440S46T/FP 1
65C17CH.C EURO 5 1
61S53 1
W D H81S55 1
35 S 13 1
340E42H 1
50-C13 1
150E25WS 1
150E28R 1
150E28/P EURO 5 1
ML80E14 1
ARWAY SFR160.01 1
AS440S48 1
150E28 ML 1
190S36 1
40C 13 1
FF 150 E27 1
AS260S48Y/P 1
AT720T48 1
DAILY 35S18 1
80E18___________ 1
110E22W 1
זיאד 340 טי 1
AT260S36YP/T 1
120E25 1
120EZZ 1
40C13D__איט איווקו 1
NL80E18 1
340E38HB 1
100E22 EURO5 1
150E27 1
150E28 EURO-5 1
AD320S46Y/PS 1
440S46T/FP CT 1
65C15D____________ 1
22E001 LM 1
65C15CH 1
AS440S50TX/P 1
50C 13 1
FF150E30W 1