איווקו

איווקו

לאתר היבואן הרשמי
סך רכבים יבוא סדיר*: 19.
סך רכבים יבוא אישי: 2. לרשימת רכבי היבוא
סך רכבים מעל 3.5 טון: 6,816.
כמות רכבי הדיפלומטים: 2. לרשימת רכבי הדיפלומטים
* רכבים פרטים מ 1996, רכבים מסחרים מ 1998 - יבוא סדיר עד 3.5 טון
כל הנתונים מתייחסים לרכבים פעילים בלבד

רכבי איווקו לפי שנים

שנת עליה לכביש/יצור כמות הרכבים
2021 362
2020 272
2019 466
2018 705
2017 823
2016 824
2015 514
2014 428
2013 218
2012 200
2011 281
2010 224
2009 183
2008 348
2007 331
2006 190
2005 91
2004 68
2003 45
2002 99
2001 74
2000 23
1999 9
1998 9
1997 17
1996 8
1995 11
1994 8
1993 2
1992 3
1986 1

רכבי איווקו לפי דגמים

דגם כמות הרכבים
50C18 694
50C17 514
50C15 444
50C15V 288
150E25 269
70C17 211
70C18 207
120E22 155
50C15D 144
100E22 122
100E18 106
70C17D 97
70C18A8 95
70C18 D 93
150E25 TEC. EURO-5 87
50C15 V 86
440S50TZP 81
50C15CH.C 79
150E24 76
397E1238 73
150E28 70
ML 150E25 68
440S50TZ/P 67
70C17C 63
50C14V 63
65C18D 60
180E25 53
120E18 51
50C15C 50
397E.12.38 46
120E22 TECTOR EUR5 41
50C18A8 39
120E21 39
65C18CH.C 38
65C17D 38
40C13 38
100E22TECTOR EURO5 38
AS440S50TZ/P 36
50C18A8 V 32
150E32W 31
50C18V 31
180E28 EURO5 29
80EL19 29
50C13 29
440S50 28
50C14CH.C 28
ML 120E22 28
260T45P 24
35S16 24
A50C18 23
50C13V 23
ML120E22 22
440X51TZ 22
50C17V 22
50C18A8 D 22
180E28 22
340T41B 20
260S36Y/P 20
ML150E25 20
FF150E30 20
AS440S50TZ/P EURO5 19
35 C15D 18
70C18A8 D 18
340X51Z 18
120EL22 17
440S46TX/P 16
50C13D 16
AS440S45T/P 16
440S50TX/P 15
AS260S45Y/P 15
50C18CH.C 15
50C18D 15
410T50 15
V 50C18HA8 15
80E17 15
50C17D 14
AD260S31X/P 14
AT260S36Y/P 14
65C17CH.C 14
40C15D 13
120EL21 13
150E30W 13
50C18 V 12
50C13CH.C 12
150E28/P 12
50C14D 11
260T45W 11
360X51Z 11
70C17 D 11
440S46T/P 11
150E18 11
55S17W 10
SFR160/01 10
50C17A8 10
ML 150E28 10
150E23 10
260S36YP 10
ARWAY 9
380E44 9
260T45 9
ML100E22 9
440S51TXP 9
440S50TXP 9
440S46TXP 9
40C13D 9
AD260S31X/P EURO5 9
190S33 9
AD190S31/P 9
ML120EL22 9
AT440S45TZ/P 9
50C16 D 9
150E25 TECTOR 8
260S46Y/P 8
150E25/P 8
FF150E32WD 8
65C17CC 8
50C17CH.C 8
180E32 8
440X51TZP 8
70C17H V 8
AS440S46T/P 7
440S51TX 7
ML 100E22 7
70C18HA8 7
70C17CH.C EURO 5 7
35S14 7
40 C13 7
440S46 7
ML150E28 7
75E15 7
720T50T 7
SFR160 EURO5 7
AD260T45/P 7
40C15CH.C 7
AT260T45W 7
50C17A8 V 6
440S51TX/P 6
AD340T45 6
340X46Z 6
AS260S50Y/PT 6
65C17D EURO 5 6
340T45 6
150E22 6
150E30 6
65C17 6
440X51TZ/P 6
40C13V 6
65C15 6
440S50T/P 6
AS260S43Y/P 6
SFR161-CROSSWAY-LE 6
50C15V EURO-5 5
65C18V 5
35C15 5
397E.12.45 5
AD260S36Y/P 5
AD260S33X/P EURO5 5
AS440S43T/P 5
80E18 5
260S36Y 5
440S46TZ/P 5
AS440S45T/P EURO5 5
65C17V 5
50C15CH.C EURO-5 5
70C17D EURO 5 5
260S33XP 5
50C16 5
150E27R 5
40E12 4
120EL22TECTOR E-5 4
FF150E32D 4
AT260S43Y/P 4
100E21 4
AD260S33X/P 4
ML 150E28/P 4
260S50Y/P 4
160E25 4
440S46TP 4
150E25 ML 4
AD260T45 4
AD190S36 4
50C18HA8 V 4
50C15D EURO 5 4
AT260S36Y/P EURO5 4
40C16 4
AS440S46TP 4
AT440S45T/P EURO5 4
380E44W 4
ML150E18__________ 3
35S13V 3
AS260S45YP/T 3
100E18D 3
190S33P 3
410E44 3
70C18HA8 V 3
65C15D 3
ML 100E19 3
50C13D____________ 3
50C17A8 D 3
40C13CH.C 3
130E25D 3
120E22 TECTOR 3
80E14 3
100E18____________ 3
110E25W 3
AT260S36Y/P EURO 5 3
120 E 18 3
59E12 3
150E25/P TECTOR 3
AD260S36Y/PT 3
65C15 ____________ 3
150E28/P EURO5 3
35S13 3
AD340T41B EURO-5 3
260E44 3
AT260S35Y/P 3
260S50 3
AD260S36Y/P EURO5 3
AS440S48TZ/P 3
AT410T50 3
100E18W 3
AS260S46Y/PT 3
AT440S45TX/P 3
AT340T45/P 3
180E27 2
AS260S45 2
FF135E22W 2
A50C17 2
65C18 2
90E18D 2
FF180E32 2
AS440S45TX/P EURO5 2
ML120E25/P 2
ML100E19/P 2
ML120E18__________ 2
50C18H 2
AT190S36 2
49-12 2
ML120E22/P 2
35S13 דגם איווקו 2
50 C13 2
52E051 LM 2
410E44H 2
AD260S31Y/PS 2
440S42TX/P 2
PZT05S044 2
AT190S36P 2
260S36 2
260S36Y E6 2
320S46Y/PS 2
150E25W 2
50C14 2
380E42 2
75E15_____________ 2
59-12 2
320X46YPS 2
260E44H 2
100E18W דגם איווקו 2
340E38 2
AT260S45YP/T 2
AS260S50YPT 2
AS440S45TX/P 2
AT260S36YP 2
AD260S33Y/PS 2
410E42 2
260S35 2
ML150E28/P 2
410E44A 2
190E27 2
25+E02.5 2
AT340T45 2
AT440S46T/FP CT 2
ML80E14___________ 2
4912 2
40C15V 2
ML 150E25WS 2
AD440S45T/P 2
260S43Y/P 2
ML 100E19/P 2
50C15CH 2
50C17H 2
260S46 2
AD340T41B 2
AS440S50T/P 2
440S50ZTP 1
ML150E28/P 150E28 1
150E28/P EURO 5 1
AS440S40T/P 1
130E25 איווקו 1
190S35 1
18 E25 1
55S18 W 1
440S50TZ 1
MP410E44H_________ 1
120E18__________ 1
40C17 1
120E25 1
260E35 1
120EL18 1
05S044 1
120E22 TEC. EURO-5 1
150E28R 1
AD320S46Y/PS 1
120E25D EURO-5 1
100E22D 1
ML100E18 1
100 E 18 1
AD190S36/P 1
65C17V EURO 5 1
AS440S48 1
440S46T/FP CT 1
440S46TZP 1
150E24M___________ 1
260T45/P 1
FF 150 E27 1
40C13D__איט איווקו 1
440S33T/P 1
340E38HB 1
110E22W 1
זיאד 340 טי 1
150E25 EURO-5 1
AD260S35Y/P 1
140E25W 1
50C13D__איט איווקו 1
ML120ED25 1
65C15CH 1
100E22 EURO5 1
150E27 1
440S50 TZ/P 1
AS260S50Y/P 1
AS440S50TX/P 1
26OS43Y/P 1
ML100E18__________ 1
ML150E25/P 1
FF135E23W 1
120E22TECTOR EURO5 1
AD380T41W 1
61S53 1
340T36B 1
AD410T50 1
50C17V EURO-5 1
190E35W 1
AS260S46YPT 1
40C13 ____________ 1
65 E14 1
AT260T45 EURO5 1
28+E02.5 1
50C13___איט איווקו 1
FF130E23 1
40E10W 1
120 22EL TECTOR 1
130E18 1
50C15M 1
AS440S45 1
70S18 W 1
9999 1
50-C13 1
SFR160-01 1
410T48 1
40C15CH.C EURO-5 1
AT410T48 1
2.20E+22 1
AD260S46YP 1
190S36 1
ML80E18___________ 1
40-C13 1
100E22D TECTOR E-5 1
150E2W 1
40C15V EURO-5 1
35C15D 1
100E19 1
70C14G 1
40 C 13 1
440S50 TZP 1
260S33XFP 1
13E23 1
260E43Y/P 1
50C15V EURO 5 1
120 E 19 1
22E001 LM 1
260S33Y/PS 1
40C13CH 1
1718 1
AT720T50T (6X4) 1
65C15D____________ 1
ML 150E25SW 1
410E42H 1
AS260S45Y/P EURO 5 1
40C13CH_איט איווקו 1
ML100E22D 1
59ק12 1
260S43 1
F4AE3681B*P 1
190 E 34 W 1
AD190S31/P EURO5 1
W D H81S55 1
ML150E28__________ 1
50C13V____________ 1
190E35 1
440S45TZ/P 1
440S48 1
120E18____________ 1
100E-18 1
65C17CH*C 1
440S50 TZ/P 1
260S51YP 1
65C15CH.C 1
150E28 ML 1
35 S 13 1
340E42H 1
$A45F12 1
AT340T45 EURO-5 1
F1CFL411H 1
70C17HA8 V 1
340T38 1
DAILY 35S18 1
AD320S46YPS 1
320S42YPS 1
440S46T/FP 1
65C17CH.C EURO 5 1
AD190S30 1
82E051LM 1
71C05 1
ML80E14 1
150E25WS 1
50V15V 1
120EZZ 1
440S46ZTP 1
4013 1
40C 13 1
100E22D TEC. EURO5 1
FF150E27 1
ARWAY SFR160.01 1
65E14 1
AT440S43Y/P 1
05T014 1
380T41 1
40C13V____________ 1
NL80E18 1
ML_100E18 1
AT260S36YP/T 1
40C13 ______ 1
13 1
150E28 EURO-5 1
AT260S36Y/FP 1
260S50YP 1
160E30/P 1
ML150E23 1
50C 13 1
FF150E30W 1
AD10T41W 1
55S18H W 1
150E28R איווקו 1
100E22 LM 1
150E25D EURO-5 1
50C13CC.H 1
70C18A 1
150E18__________ 1
ML150E24__________ 1
260E43 1
260T44 1