הארלי דוידסון

הארלי דוידסון

לאתר היבואן הרשמי
סך רכבים יבוא אישי: 364. לרשימת רכבי היבוא
סך דו גלגלי: 1,882
כמות רכבי הדיפלומטים: 2. לרשימת רכבי הדיפלומטים

רכבי הארלי דוידסון לפי שנים

שנת עליה לכביש/יצור כמות הרכבים
2021 19
2020 270
2019 254
2018 259
2017 130
2016 112
2015 102
2014 12
2013 26
2012 20
2011 34
2010 45
2009 38
2008 41
2007 39
2006 21
2005 29
2004 21
2003 15
2002 9
2001 2
2000 1
1999 4
1998 1
1997 23
1996 19
1995 19
1994 23
1993 20
1992 15
1991 6
1990 49
1989 41
1988 32
1987 25
1986 24
1985 16
1984 11
1983 5
1982 7
1981 2
1980 7
1979 2
1978 4
1977 2
1976 5
1975 3
1974 1
1973 1
1972 1
1971 1
1970 2
1968 1
1958 1
1957 5
1949 1
1948 1
1947 1
1943 1
1941 1

רכבי הארלי דוידסון לפי דגמים

דגם כמות הרכבים
4LE2C 68
4CR2C 52
1YLKC 51
1LL3C 34
4CAM1 34
4NCGC 33
4NBBC 31
0021LX 29
1CAP1 28
1LC3C 27
1YVKD 27
HARLEY DAVIDSON 26
1YJJD 25
1YJJC 24
388LX 24
N388LX 23
1PXLC 23
1YMJD 22
1JS9C 21
1YGKD 20
1LR3C 20
1CT3C 19
1YGKC 18
1TCLC 17
1LM3C 16
1YNJD 16
HBSXF 15
SXHLF 12
1KTCC 12
1KRCC 12
1YNJC 12
SLDXF 12
1YBKC 11
1LP3C 11
C0021LX 10
BDXF 10
4CAMI 10
DCSRV 10
1GS8C 10
1YHKD 9
HSSLF 9
057GX 9
1TEHC 9
1FR41 9
4CJM1 9
1YBKD 8
L388LX 8
1YDJD 8
BSXF 8
1BKL1 8
1BXVC 8
1JK51 7
1HPHC 7
1KTPC 7
1KRPC 7
1CGP1 6
1BW51 6
דוידסון הארלי 6
XDCSRV 6
1FBCC 6
1CZ31 6
1YCJC 6
BC0021LX 6
1YHKC 6
XRTLF 6
X0021LX 6
LDXF 6
1JNVC 6
1GY44 6
CBDXF 6
1KKDC 6
V0021LX 5
1YFJD 5
301BDXF 5
1GV41 5
1JRVC 5
1BKL 5
R388LX 5
1GY41 5
1CHP1 5
1YRKC 5
1HHHC 5
4CN21 5
XC0021LX 5
1BX51 4
1YTKC 4
FDXF 4
1KXCC 4
1CT31 4
1KB41 4
SBFTSLF 4
1GHL1 4
1LN3C 4
1BWVC 4
FCSRV 4
ESKTHLF 4
CAM 4
1200 4
T0021LX 4
301LDXF 4
1KEFC 4
CAP 4
1GYMC 4
דוידסון הרלי 4
1EFL1 4
301BSXF 4
1KVCC 3
301FDXF 3
KTHLF 3
1GX41 3
ESURTLF 3
1LR3D 3
1YCJD 3
CTSLF 3
1BHL 3
1LC31 3
1FRW1 3
4LE24 3
1BWB1 3
1GVW1 3
1CX31 3
4LE2C-XL883N 3
1TG9D 3
4LE21 3
1JL51-FXSTC 3
1GV4C-FXDC 3
1JA51 3
ESXF 3
4CJM1-883C 3
1EFL 3
1JN5C-FLSTFB 3
5ESXF 3
1HMH1 2
1KVPC 2
1HPH1 2
ICAPI 2
1DJL1 2
1BW5C-FLSTC 2
FLHTK-1KEMC 2
FLHRCI 2
1LDXF 2
FTSLF 2
1 EFL 1 2
1BFVC 2
4CN2 2
1FRCC 2
1YDJC 2
CRHLF 2
HARLEY 2
1HAZ1 2
4CJM1 883C 2
4CAM 2
XL1200C 2
SP0RTSTER1CAP1 2
LKTHLF 2
1BJL4 2
FXDBI 2
1CT34 2
1KYCC 2
1JDB1 2
301BFTSLF 2
1LP3D 2
1BTL1 2
1HPH1 - VRSCF 2
1HHZ1 2
1CZ3C 2
ALA61 2
1FR4C-FLHRC 2
1FRM 2
NTSLF 2
301FTSLF 2
1DJL 2
DLF 2
4CR2 2
4 CAM 1 2
1YKJD 2
1HAA1 1
3G-FLH80 1
1KKL_FLHTCU 1
4CN21-883 1
4CM1 1
1KBW1-FLHXI 1
1CT3D 1
1DPL15 1
1GNW3 1
FXR 1EAL16 1
IELL 1
1DDL - FLHT 1
FX 1
9D- FXE 1
4CN27 1
1CHL3 1
1GX4 - FXDB 1
XLH883 1
1FC41 FLHTC4 1
1BKL 1 1
FLSTF_דוידסון הרלי 1
1C721 1
VS 1
1JDV1-DELUXE 1
1JK53 1
FXRS 1EBLM 1
TOURING___________ 1
1BJL1X 1
1BHL - S0FTAIL 1
FLHTC 1DDL1 1
A365_דוידסון הרלי 1
1EFL17P 1
1FF41_דוידסון הרלי 1
BML10 1
FLS SOFTAIL___1JDV 1
FLHRCI 1FRW1 1
אף וו 49 1
4LE2 - XL883H 1
WIDE GLIDE_ 1GD41 1
HARLEY DAVIDSO1BJL 1
HARLY XLX 1CCH11 1
HERTAGE 1BJL182 1
1DJL4 1
LDBL2 1
1BHL2 1
301DLF 1
XL 1200C 1CT31 1
4CAM1 XLH883 1
1KVCD 1
1KEM-FLHTK 1
75 1
1YD51 FLSTN 1
1FB - קינג רוד 1
BKL1 1
1JD5C-FLSTN 1
XL883N IRON 4LE2 1
1CAN 1
3A ספורטסטר 1
1EDL 1
1FF41 דוידסון הרלי 1
XLHSP0RTSTER4CA111 1
1JAB1 1
1KEMC-FLHTK 1
XLH 1200 1
1EFLL 1
גלייד אלקטרה 1
1MBM-TRIGLIDE 1
HARLEY 1CCH38 1
FLHTC 1DJL27 1
TOURING__FXRS_1EGL 1
1DDL1_THLF 1
1EBL1 1
1FRM1 1
1BHY1 1
1EFLK 1
GDL14R 1
1BFV1 - FXSB 1
1ELF1 1
SURTLF 1
1GX1-FXDBI 1
FAT BOY FLSTFB_ 1
HARLEY BJL4 1
SOFTAIL 1BJL 1
1GRW1-FXDX1 1
SRXF 1
XL1200L 1
1CAH1 1
1GX1 - FXDB1 1
1 DPL 1 1
4LE2-883 1
ECL1 1
GWDXF 1
2A-FLH 1
1BTY1 1
1BLL14 1
1EAL 1
HARLEY DAVIDSO1ELL 1
1FCW1 1
1C32-COSTOM 1
1BWV HERTAGE SOFT 1
FXEF FAT BOB_____ 1
FXST-1BHL_________ 1
1BVB1-FXSTI 1
1FDL1 1
1JJ51 1
גףרז 1
1HAZ4 1
1FBW1 - FLHR1 1
FXT 1
FLSTF דוידסון הרלי 1
1BZXVC 1
FLSTFI ANN 1
FXSCUS HD1BK 1
SOFT 1BJL 1
TOURGLIDE_________ 1
1BJL1 - FLST 1
SOFTAIL 1YCT 1
FLHX 1KBM 1
A239 1
4CKM4 סטר ספורט 1
9D- גלייד סופר 1
HARLEY_DAVIDSON __ 1
1BMY4 1
1BW5C 1
1GDV1 1
CAP1 1
1GV41 SUPER GLIDE 1
BJLS 1
FLHT________1DJL10 1
P491 1
HARLEY DAVIDS1BXV1 1
CAM4 1
1JL51 1
4CN21_XL883 הארלי 1
1FC43דוידסון הארלי 1
1BXV1__FLSTF 1
IBML 1
XL338 1
HARLEY DAVIDSO1BTL 1
HARITAGE 1BJL 1
FLST 1
FLHXS 1KRP13 1
1BXV_FTSLF 1
HLK SPORTSTER 1CAH 1
1AEK1-SLT 1
IHAZ1 1
FXDL 1
16ZM1 FLD103 1
16NM_FXDL DYNA 1
1BML4 1
HERITAGE SOFT1BW51 1
1JN53 1
1BX51-FLSTF 1
HARLEY DAVIDSO1DBL 1
FXST 1BHL194 1
2C36-FX 1
1KBC 1
1JD5 דוידסון הרלי 1
FLHS ELECTRA_1AAK1 1
CN21 SPOSTEZ883 1
1BXY 1
1DFL1 1
1LF32-XL 1200V 1
CMM1-XLH883L 1
1ELA1 1
1JRV3 1
1JDV1דוידסון הרלי 1
DJL1 1
HARLEY DAVIDSO1BKL 1
FLHT________1DJL29 1
1JP5 1
SPORTSTER_________ 1
FXDB_____________ 1
A128 1000_ספורטסטר 1
BREAKOUT_____1BFV2 1
FXSTB NIGHT TRAIN_ 1
FXSTB 17A51 1
ICGPU 1
FLHTK דוידסון הרלי 1
1KKDS 1
FXDF 1GY44 1
WLG 43 1
ILC3C 1
4CR2-883 1
HARLEY DAVIDSOBTL4 1
HARLEY 1BJL1X 1
HARLEYDAVIDSON883 1
SPORTSTER XLH1GAH1 1
SHOVELHEAD_ A20 1
FLHT וידסון 1DDL3 1
CGP1 1
1BW5H 1
IEALI 1
XL1200X/1LC3 1
IBKL1 1
FAT BOY 1BXV____ 1
600 1
1FR44 1
FXR 1
DAVDSON HD1DBL 1
FAT BOY FXEF_1BBL1 1
ICBH 1
1GP4C 1
BHL2 1
1ER41 קינג רוד 1
XLH 4CAM1 1
BREAKOUT__________ 1
FLHTKSE 1
פטבוי דוידסון1BX51 1
57 אפ 2 1
1FRMI-ROAD-KING 1
1BJL56 1
HRLI 1BKL10 1
FXST 1BKL17 1
1CAN - LX1 1
FXRS_________1EBL2 1
4CP21 1
4CKM4 1
4CAN1 1
1CT3 1
1JNV 1
4CEM1 1
1GPM - WIDE GLIDE 1
1CR2C 1
1KRM1 גלייב סטריט 1
1BJL43 1
FXST5 1
BW5B-FLSTC 1
1EBL37 FXR 1
EJL2 1
1BHL24 1
1CAH 1
1FHM1-ROAD KING 1
1GZM-FLD 1
HERTTAGE-1BWV 1
1DDL19 1
1GV41 FXDC 1
1BLL16K 1
2A14 1
1PZ8-110 1
FXSTS_______1BJL21 1
1EGL-FXR 1
FXRT______________ 1
1LL31 1
1GYMC-FXDF 1
EV1200 1
1HHZ1-VRSCDX 1
FLSTFB_______1LN51 1
4CAKM1 1
1FRM-FLHRC 1
1JT9C 1
1BHY4 1
SOFT-TAIL 1DDD 1
1HPHC-VRSCF 1
1HPH3דוידסון הרלי 1
1GX41-FXDB 1
הרטקלא דיילג_ 1DDL 1
1CZ3 1
SPORTSTER 1LF3 1
1FRM1-FLHRC 1
1JAB1 FXSTBI 1
1BXB1 1
1BKL1-FXSTC 1
1LC3D-XL1200X 1
4CEMI 1
XL883N 4LE2C 1
1LJ3 1
C2RC 1
BJL1 1
HARLEY 1BHL 1
FLHT______________ 1
156Y 1
V-ROD MUSCLE 1HPH 1
1EFL1_FXRP 1
1GDV4 1
1H 1
1BXV1 1
4CKM4-XLH883R 1
1GP41 1
1GAP1 1
FCSTFB-1JN5C 1
301GWDXF 1
FVW1 1
4CEM 1
1DJL2IJ 1
FXLR__________1ELL 1
1GXM1 1
1YLK1XJ 1
1GXM-FXDB-DYNA 1
1CT3C-1200-CUSTOM 1
1HFH1 1
1HHH V-ROD 1
1BWV3 1
1GY4C-FXDF 1
טלר1000 1
1NBBC 1
1GPM WIDE GLIDE 1
1BJL 1
V ROD________הארלי 1
1GP4C-WIDE-GLIDE 1
SOFTAIL_______1BJL 1
1KEF 1
FXST________1BKL12 1
XLH A338 1
1AAK1 1
FXDS 1
LX1200X 1
4CN21 883 1
4דCAMX 1
1FU41 1
1TD9 1
HARLEY DAVIDSON2EY 1
HARLEY DAVIDSO4CAM 1
FLH 1200__________ 1
1CBH1 1
1LP3HARLEY-DAVDSON 1
FLSTFB_ 1JNV 1
FLH-2A_________ 1
1BXV1-FAT-BOY 1
CMM1 1
1 בי קיי21 1
1BJY1 1
1FCW1 - FLHTCUI 1
1LC3 1
1HHH1-VROD 1
2F1016דוידסון הרלי 1
BKLH 1
1BJL44 1
HERITAGE SOFTAIL__ 1
FXR 1EGL1 1
9019FL 1
FLSTC_________!נWV 1
1KEDC 1
FLTC__________1DBL 1
4LE21 - 883 1
RHLF 1
GHV3 1
1BJL5 1
1KFM1 1
47 1
FLHTC 1
7194H9 1
FXRS 1EBL 1
FXEF_________1BB21 1
1DBK - FLT 1
1HPH3 1
XLH__________1CAM1 1
4CAMK 1
1JN5C 1
HRHLF 1
1BVB1_FXSTI 1
OTDENF 1
250 1
1TF9 1
1BWSC - FLSTC 1
HARLEY 1BLL18K 1
DAVIVSON 1DAL18 1
ELECTRA GLIDE_1DJL 1
ELECTRA GLIDE_1DDL 1
FXRS_________1EBL3 1
1BHL3_FXST 1
1FR41-ROAD-KING 1
SPORTSTER4CAMI 1
FXCWC-1JK51 1
4םבד1 1
1BX51 - FAT BOY 1
58 1
1PH1_דוידסון הארלי 1
FST 1
HARLEY DAVIDSO1DML 1
(FLSTC)1BW5C 1
FLHS__________1FAL 1
1DBL2-FLHT 1
FXST_________1BHL2 1
1EAK 1
ICT36 1
1BSY1 1
PS0RTSTER 1CAP1 1
1TANC 1
1JM5C-FLSTSB 1
SOFAILדיווסון הרלי 1
1LC31 - XL1200 1
ICHP1 1
1FRW1-FLHRCI 1
1BSC-FLSTC 1
50FTAIL 1BKL 1
FXSTS 1BLL31 1
1CGP1 XL1200C 1
1CLP1 XL2 1
1BX5C-FLSTF 1
1YFJC 1
4LE2 - 883 1
1JLS1 1
IEFC1 1
1PR81 1
1BJC4 1
1KGLC 1
1GHV1 1
1LC31 ספורטסטר 1
883 1
1BVB1 1
HD1FAL3 1
1HD1EGL 1
FLT DDK1 1
FXE_______________ 1
1EHL 1
1K6L1 1
D49 1
FXSB______________ 1
1JS51 1
41 1
FLHRLI 1
1HD4CAM1 1
HERITAGE SOFTAIL 1
1FAL10 1
1GPW1 דיינה 1
FXSTC SOFTAIL_1BJL 1
ICALC DILG A 1DJL 1
XL2 ROADSTER 1
FLHX 1KBM 1
1HJG1 1
1BXD4 1
1GV11-FXDCI 1
1TF9C-FLSTN 1
FXST 1BML 1
1FCR1 1
1FCW1-FLHTCUI 1
1HKH1 1
1BLL 1
1BKL17 1
FLHT גלייד רא1DT2 1
3A23 1
FLHR 1FBC19 1
1DBL1 - FLT 1
CJM4 1
1GDV1 - FXDL 1
1HBZ1 1
AC0021LX 1
HCAM 1
1CT31-XL1200C 1
1CT3D XL1200C 1
BHLF 1
FXSTC 1BKL11 1
SOFTAIL_____1BKL18 1
XLH SPORTSTER 4E26 1
1YDJ10 1
SPORTSTER 1CAH1 1
1CAH3 1
VRSCF V ROD___1HPH 1
3430 1
1BML1 1
XLH 883_דוידס הרלי 1
1JK5C-FXCWC 1
1 BML 1 1
1JM54 1
NIGHT ROD 1HHH 1
FXR 1BKL17 1
HARLEY 1FLL 1
FLHT 1DGL13 1
1GX41 - דיינה 1
1YNJ 1
GA1 1