הארלי דוידסון

הארלי דוידסון

לאתר היבואן הרשמי
סך רכבים יבוא אישי: 403. לרשימת רכבי היבוא
סך דו גלגלי: 1,897
כמות רכבי הדיפלומטים: 3. לרשימת רכבי הדיפלומטים

רכבי הארלי דוידסון לפי שנים

שנת עליה לכביש/יצור כמות הרכבים
2021 32
2020 275
2019 220
2018 260
2017 128
2016 112
2015 102
2014 12
2013 26
2012 20
2011 35
2010 47
2009 34
2008 40
2007 38
2006 21
2005 29
2004 22
2003 15
2002 10
2001 3
2000 1
1999 4
1998 1
1997 23
1996 18
1995 18
1994 23
1993 19
1992 15
1991 21
1990 55
1989 45
1988 35
1987 28
1986 26
1985 19
1984 12
1983 5
1982 7
1981 2
1980 7
1979 1
1978 4
1977 1
1976 5
1975 3
1974 1
1973 1
1972 1
1971 1
1970 2
1968 1
1958 1
1957 4
1956 1
1949 1
1948 1
1947 1
1943 1
1941 1

רכבי הארלי דוידסון לפי דגמים

דגם כמות הרכבים
4LE2C 66
4CR2C 52
HARLEY DAVIDSON 35
1YLKC 34
1LL3C 34
4CAM1 33
4NBBC 31
1CAP1 30
0021LX 29
1LC3C 28
1YVKD 27
1YJJD 25
4NCGC 25
388LX 23
1YJJC 23
1YMJD 22
N388LX 21
1JS9C 21
1YGKD 20
1PXLC 20
1LR3C 20
1YGKC 18
1CT3C 18
1TCLC 18
1YNJD 16
HBSXF 15
1LM3C 15
1KTCC 15
1YNJC 13
SXHLF 12
SLDXF 12
1LP3C 11
BDXF 11
1KRCC 11
4CJM1 10
4CAMI 10
C0021LX 10
DCSRV 10
1GS8C 10
1YHKD 9
1YBKC 9
057GX 9
1TEHC 9
1YBKD 8
1YDJD 8
HSSLF 8
1BXVC 8
L388LX 8
1HPHC 7
1JK51 7
BSXF 7
1FR41 7
X0021LX 7
1BKL1 7
1KTPC 7
XDCSRV 7
1KRPC 7
1KKDC 6
CBDXF 6
XC0021LX 6
HARLEY 6
1BW51 6
LDXF 6
1BKL 6
1ZES4 6
1FBCC 6
1CZ31 6
1YCJC 6
1YHKC 6
1CGP1 6
BC0021LX 6
דוידסון הארלי 6
1JNVC 6
1YFJD 5
1YRKC 5
1GV41 5
V0021LX 5
1EFL1 5
XRTLF 5
301BSXF 5
1GY41 5
301LDXF 5
R388LX 5
301BDXF 5
1HHHC 5
1CHP1 5
1GY44 5
1BWVC 4
4CN21 4
T0021LX 4
1KXCC 4
1CT31 4
1GHL1 4
FDXF 4
1GYMC 4
FCSRV 4
ESKTHLF 4
1LN3C 4
1BX51 4
CAM 4
1200 4
1JRVC 4
1KB41 4
1TG9D 4
1KEFC 4
דוידסון הרלי 4
1GVW1 3
1JA51 3
4CJM1-883C 3
1JN5C-FLSTFB 3
KTHLF 3
5ESXF 3
ESURTLF 3
1KVCC 3
CTSLF 3
1YTKC 3
SBFTSLF 3
1GX41 3
1YCJD 3
1LR3D 3
301FDXF 3
1CX31 3
CAP 3
1LC31 3
1FRW1 3
4LE24 3
4LE2C-XL883N 3
1BWB1 3
4LE21 3
1EFL 3
1JL51-FXSTC 3
1GV4C-FXDC 3
ESXF 3
1BHL 3
1BJL4 3
HARLEY 1BHL 2
1FR4C-FLHRC 2
1FRM 2
1BTL1 2
1YKJD 2
1BW5C-FLSTC 2
4CEM1 2
1CT34 2
1KVPC 2
1JDB1 2
1LP3D 2
1LDXF 2
1DJL 2
1HPH1 2
301BFTSLF 2
FLHRCI 2
301FTSLF 2
ICAPI 2
CRHLF 2
4CR2 2
1FRCC 2
1DJL1 2
1HMH1 2
1LC3 2
NTSLF 2
עונפוא תונפסא ילרה 2
1YDJC 2
DLF 2
1 EFL 1 2
1HAZ1 2
4CJM1 883C 2
XL1200C 2
FLHTK-1KEMC 2
1LC34 2
FXDBI 2
1BLL 2
4CN2 2
1KYCC 2
SP0RTSTER1CAP1 2
1KBC 2
FTSLF 2
1HHZ1 2
4 CAM 1 2
1HPH1 - VRSCF 2
1CZ3C 2
4CAM 2
FXST 1BHL194 1
2C36-FX 1
FLSTFB_ 1JNV 1
1HAA1 1
ICT36 1
CN21 SPOSTEZ883 1
1FR41-ROAD-KING 1
LX1200X 1
1JM5C-FLSTSB 1
4דCAMX 1
1GPM - WIDE GLIDE 1
1KRM1 גלייב סטריט 1
1BLL33 1
FXR 1BKL17 1
1GNW3 1
FLHT________1DJL29 1
1JP5 1
1LP34 1
SPORTSTER XLH1GAH1 1
1YFJC 1
FLH-2A_________ 1
A128 1000_ספורטסטר 1
1CHL3 1
1PR81 1
1BJY1 1
1KGLC 1
1GV41 FXDC 1
VS 1
1BML37 1
1DPL15 1
FXRS 1EBLM 1
HARLEY 1BJL1X 1
HARLEYDAVIDSON883 1
1YWK4 1
ELECTRA 1DDL FLHTC 1
FLSTC_________!נWV 1
FLHT וידסון 1DDL3 1
4LE2-883 1
RHLF 1
FLHRLI 1
1BJL5 1
ICGPU 1
1FRM-FLHRC 1
1KKDS 1
1BHY4 1
אף וו 49 1
56FL 1
BKLH 1
DAVDSON HD1DBL 1
FAT BOY FXEF_1BBL1 1
1CZ3 1
1CAN 1
1HPH3 1
BHL2 1
1JJ51 1
1TF9C-FLSTN 1
4CAMK 1
FXST 1BML 1
1YLKL 1
XL883N 4LE2C 1
IBKL1 1
C2RC 1
57 אפ 2 1
FVW1 1
FLHTC 1
HARLEY DAVIDSO1BJL 1
HRLI 1BKL10 1
FXST 1BKL17 1
HARLEY DAVIDS1BXV1 1
1DDL1_THLF 1
FXRS_________1EBL3 1
1EDL 1
HARLEY_DAVIDSON __ 1
1HBZ1 1
SPORTSTER4CAMI 1
FCSTFB-1JN5C 1
4םבד1 1
LKTHLF 1
1BML 1
1FB - קינג רוד 1
HARLEY DAVIDSONBKL 1
BW5B-FLSTC 1
1EBL37 FXR 1
FLHXS 1KRP13 1
SRXF 1
FXST_________1BHL2 1
4CN21_XL883 הארלי 1
XLH 883_דוידס הרלי 1
PS0RTSTER 1CAP1 1
1JK5C-FXCWC 1
1ELF1 1
1GPM WIDE GLIDE 1
1BHL25 1
HARLEY DAVIDSO1DML 1
1PZ8-110 1
FXSTS_______1BJL21 1
YFJ 1
1EGL-FXR 1
1BX5C-FLSTF 1
1CAH1 1
1FHM1-ROAD KING 1
IEFC1 1
4CN21-883 1
GDL14R 1
1FU41 1
1BTY1 1
1KBW1-FLHXI 1
SURTLF 1
1TD9 1
1BSC-FLSTC 1
50FTAIL 1BKL 1
HARLEY DAVIDSO1ELL 1
1GX41-FXDB 1
הרטקלא דיילג_ 1DDL 1
D49 1
FXST-1BHL_________ 1
4CN27 1
1LF32-XL 1200V 1
גףרז 1
1FC41 FLHTC4 1
GWDXF 1
FLSTF_דוידסון הרלי 1
FXT 1
1C721 1
2F1016דוידסון הרלי 1
HD1FAL3 1
1HD1EGL 1
SOFT 1BJL 1
FLHT______________ 1
XL1200 1
156Y 1
FLHX 1KBM 1
A239 1
A365_דוידסון הרלי 1
9D- גלייד סופר 1
1GX4 - FXDB 1
1FF41_דוידסון הרלי 1
FLS SOFTAIL___1JDV 1
1FCR1 1
FLHRCI 1FRW1 1
SOFT-TAIL 1DDD 1
1DJL2IJ 1
FXLR__________1ELL 1
1GXM1 1
SPORTSTER 1CAH1 1
CAM4 1
1JL51 1
XL 1200C 1CT31 1
4CAM1 XLH883 1
HCAM 1
1KEM-FLHTK 1
CAP1 1
1TF9 1
1DJL15 1
BJLS 1
V ROD________הארלי 1
1GP4C-WIDE-GLIDE 1
SOFTAIL_______1BJL 1
GA1 1
HLK SPORTSTER 1CAH 1
1AEK1-SLT 1
FXDL 1
1JAB1 1
1KEMC-FLHTK 1
1 BML 1 1
1BX51 - FAT BOY 1
1NBBC 1
1PH1_דוידסון הארלי 1
FLSTF 1BML10 1
HARLEY DAVIDSO1DBL 1
FLH 1200__________ 1
1CBH1 1
1DDL - FLHT 1
SPORTSTER_________ 1
1FRM1 1
1BXV1-FAT-BOY 1
1FF41 דוידסון הרלי 1
1DFL1 1
1BFV1 - FXSB 1
4CM1 1
1LC31 - XL1200 1
1FRW1-FLHRCI 1
1HKH1 1
1BX51-FLSTF 1
HARLEY DAVIDSO1BKL 1
HERITAGE SOFTAIL__ 1
FXR 1EGL1 1
1YHK4 1
1DBK - FLT 1
FX 1
1GX1 - FXDB1 1
FLTC__________1DBL 1
1GZM-FLD 1
XLH883 1
2A-FLH 1
1CAP 1
1LC31 ספורטסטר 1
1BVB1 1
WLG 43 1
1BKL18 1
DJL1 1
HARLEY DAVIDSOBTL4 1
FXRS 1EBL 1
FXEF_________1BB21 1
1K6L1 1
ICBH 1
FLHTC 1DDL1 1
1BVB1-FXSTI 1
XLH__________1CAM1 1
1EFL17P 1
1FBW1 - FLHR1 1
HERITAGE SOFTAIL 1
600 1
1DPL16 1
1JK53 1
DAVIVSON 1DAL18 1
ELECTRA GLIDE_1DJL 1
SOFTAIL 1YCT 1
1CAN - LX1 1
LDBL2 1
4CKM4 סטר ספורט 1
1BHL3_FXST 1
1BXB1 1
301DLF 1
1BMY4 1
1BW5C 1
OTDENF 1
1FCW1-FLHTCUI 1
58 1
1BML10 1
WIDE GLIDE_ 1GD41 1
FXR 1
(FLSTC)1BW5C 1
FLHS__________1FAL 1
1YLK1XJ 1
EJL2 1
3A ספורטסטר 1
4CP21 1
1BXV1 1
1FC43דוידסון הארלי 1
XLHSP0RTSTER4CA111 1
1BXV1__FLSTF 1
1CT31-XL1200C 1
XLH 1200 1
XL338 1
1CR2C 1
1CT3D XL1200C 1
1FRMI-ROAD-KING 1
BKL1 1
FXSTS 1BLL31 1
1CGP1 XL1200C 1
1KEF 1
1BFL1_BSXF 1
1EBL1 1
1CAH 1
3430 1
1BSY1 1
16ZM1 FLD103 1
1EFLK 1
16NM_FXDL DYNA 1
1JM54 1
1DDL19 1
ICHP1 1
NIGHT ROD 1HHH 1
HARLEY 1CCH38 1
HARLY DAVIDSON 1
FXE_______________ 1
1LP3HARLEY-DAVDSON 1
1EHL 1
XL1200L 1
1LL31 1
1KKL_FLHTCU 1
ECL1 1
CMM1-XLH883L 1
4CAKM1 1
1CT3D 1
FAT BOY FLSTFB_ 1
HARLEY BJL4 1
1HPH3דוידסון הרלי 1
FXSTC SOFTAIL_1BJL 1
1YGK 1
ICALC DILG A 1DJL 1
FXEF FAT BOB_____ 1
1FRM1-FLHRC 1
1FDL1 1
1BKL1-FXSTC 1
FXSTB 17A51 1
FLHTK דוידסון הרלי 1
4CEMI 1
FXDF 1GY44 1
1JT9C 1
1JDV1-DELUXE 1
1EAL 1
1BKL17 1
FLHT גלייד רא1DT2 1
3A23 1
FLHX 1KBM 1
1EFL1_FXRP 1
CGP1 1
1H 1
BREAKOUT_____1BFV2 1
XL1200X/1LC3 1
FAT BOY 1BXV____ 1
1LJ3 1
4LE2 - XL883H 1
1FAL10 1
FXSCUS HD1BK 1
FXSTC 1BKL11 1
SOFTAIL_____1BKL18 1
XLH SPORTSTER 4E26 1
1BXV_FTSLF 1
1CT3C-1200-CUSTOM 1
1HFH1 1
1BW5H 1
AC0021LX 1
BREAKOUT__________ 1
IBML 1
4CR2C-XL883L 1
1YD51 FLSTN 1
FLSTFI ANN 1
4CEM 1
HARLEY 1FLL 1
FLHT 1DGL13 1
1GX41 - דיינה 1
1JD5 דוידסון הרלי 1
XLH A338 1
1AAK1 1
1ER41 קינג רוד 1
FXDS 1
1CT3 1
1JNV 1
1BML4 1
1EFLL 1
1MBM-TRIGLIDE 1
1BJL 1
HARLEY DAVIDSO4CAM 1
FXR 1EAL16 1
IELL 1
9019FL 1
FLHS ELECTRA_1AAK1 1
9D- FXE 1
1 בי קיי21 1
HERTTAGE-1BWV 1
1ELA1 1
1GX1-FXDBI 1
1BKL36 1
HARLEY DAVIDSON2EY 1
1BJL44 1
TOURING___________ 1
1BJL1X 1
1DJL4 1
FXDB_____________ 1
1GYMC-FXDF 1
1JLS1 1
1HHZ1-VRSCDX 1
FXSTB NIGHT TRAIN_ 1
FLSTFB_______1LN51 1
1BKL 1 1
47 1
1BLL10 1
1DPL12 1
HARLY XLX 1CCH11 1
HERTAGE 1BJL182 1
1BWV HERTAGE SOFT 1
ELECTRA GLIDE_1DDL 1
SHOVELHEAD_ A20 1
1JAB1 FXSTBI 1
1BHL2 1
1JS51 1
IEALI 1
1LC3D-XL1200X 1
BML10 1
FLSTF דוידסון הרלי 1
1BZXVC 1
250 1
1GV41 SUPER GLIDE 1
4CR2-883 1
7194H9 1
1JD5C-FLSTN 1
XL883N IRON 4LE2 1
FLHR 1FBC19 1
1DBL2-FLHT 1
1GP4C 1
1GDV4 1
FXRT____!ECL3 1340 1
1GV11-FXDCI 1
4CKM4-XLH883R 1
XLH 4CAM1 1
1GP41 1
HRHLF 1
1GDV1 1
FLHTKSE 1
גלייד אלקטרה 1
1BWSC - FLSTC 1
HARLEY 1BLL18K 1
FLHTC 1DJL27 1
TOURING__FXRS_1EGL 1
1YDJ10 1
1CLP1 XL2 1
FXRS_________1EBL2 1
1EAK 1
1GDV1 - FXDL 1
4CKM4 1
1BWV3 1
4CAN1 1
1GY4C-FXDF 1
SOFAILדיווסון הרלי 1
1BFVC 1
FST 1
1BJL56 1
SOFTAIL 1BJL 1
1GRW1-FXDX1 1
1YNJ 1
1GY41-FXDF 1
1BHL24 1
4LE2 - 883 1
IHAZ1 1
1BHY1 1
4CN21 883 1
1TANC 1
HERITAGE SOFT1BW51 1
1GHV1 1
301GWDXF 1
1JN53 1
1BJL43 1
FXST5 1
FLT DDK1 1
1FCW1 1
FC HTCC 1
1C32-COSTOM 1
FXRT______________ 1
FXSB______________ 1
CMM1 1
1 DPL 1 1
ALA61 1
EV1200 1
1FCW1 - FLHTCUI 1
1BJC4 1
1JRV3 1
1HD4CAM1 1
1HHH1-VROD 1
883 1
1JDV1דוידסון הרלי 1
1BLL16K 1
2A14 1
1GPW1 דיינה 1
TOURGLIDE_________ 1
1YNJ23 1
1BJL1 - FLST 1
SPORTSTER 1LF3 1
1KEDC 1
1HJG1 1
4LE21 - 883 1
1BXD4 1
1HAZ4 1
IBRIL 1
1KFM1 1
ILC3C 1
1BLL14 1
1HPHC-VRSCF 1
FLHT________1DJL10 1
P491 1
1GXM-FXDB-DYNA 1
1DBL1 - FLT 1
CJM4 1
GHV3 1
1JN5C 1
1BVB1_FXSTI 1
1GAP1 1
1FR44 1
1BKL15 1
BJL1 1
HARLEY DAVIDSO1BTL 1
HARITAGE 1BJL 1
FLST 1
FXST________1BKL12 1
1CAH3 1
VRSCF V ROD___1HPH 1
1BML1 1
FXCWC-1JK51 1
טלר1000 1
פטבוי דוידסון1BX51 1
BHLF 1