קאדילאק

קאדילאק

לאתר היבואן הרשמי
סך רכבים יבוא סדיר*: 4,556.
סך רכבים יבוא אישי: 488. לרשימת רכבי היבוא
סך רכבים מעל 3.5 טון: 30.
כמות רכבי הדיפלומטים: 2. לרשימת רכבי הדיפלומטים
* רכבים פרטים מ 1996, רכבים מסחרים מ 1998 - יבוא סדיר עד 3.5 טון
כל הנתונים מתייחסים לרכבים פעילים בלבד

רכבי קאדילאק לפי שנים

שנת עליה לכביש/יצור כמות הרכבים
2021 580
2020 464
2019 426
2018 456
2017 526
2016 278
2015 346
2014 407
2013 233
2012 198
2011 251
2010 164
2009 134
2008 163
2007 54
2006 57
2005 36
2004 14
2003 28
2001 3
2000 8
1999 11
1998 1
1997 5
1996 3
1995 1
1994 2
1993 1
1992 1
1991 1
1990 3
1989 1
1988 11
1987 6
1986 12
1985 10
1984 7
1983 3
1982 5
1981 7
1980 15
1979 14
1978 8
1977 15
1976 16
1975 7
1974 6
1973 10
1972 6
1971 6
1970 7
1969 5
1968 3
1967 5
1966 2
1965 4
1964 4
1963 1
1961 2
1960 2
1959 2
1958 1
1957 1
1956 2
1955 4
1953 1
1951 1
1948 1
1947 1
1942 1

רכבי קאדילאק לפי דגמים

דגם כמות הרכבים
XT5 1,437
SRX 1,056
CTS 698
XT4 593
ATS 449
XT6 148
STS 51
ESCALADE 41
CT6 41
CTS-V 11
K10706 10
L67S 9
SEVILLE 9
K10706-אסקלייד 9
פרטי 4 דל 9
6K10706 7
K10706 - אסקלייד 6
אסקלייד 6
DZ67A - STS 5
6K10706-אסקלייד 5
FNAEY 5
K10706_אסקלייד 5
K15706 4
6K10706 - אסקלייד 4
CT5-V 4
CTS V 4
L67S_אלדורדו 4
EB26 - SRX 3
קאדילק סוויל STS, 4 3
ESCALADE K10706 3
NG26 - SRX 3
ESCALADE K10706 3
FNDEY 3
6K15706 3
6KD69 3
6K10706 אסקלייד 3
CADILLAC 3
CADILAC 3
L47S 3
CT5 2
K10706 אסקלייד 2
L67S-אלדורדו 2
FNFEY 2
EL678 2
אלדורדו קדילק 2
פליטווד 2
CD11 2
L47S - אלדורדו 2
K15906 2
6L67S 2
DU57V - CTS 2
D47S 2
K10706 - איסקלייד 2
ALLANTE VR317 2
DF577 - CTS 2
69 2
K10706 - ESCALADE 2
6DW69 2
DK67V 1
CADILLAC FLEETWOOD 1
C10706-_אסקלייד 1
DW141 1
B69S_פליטווד 1
L67S_אלדוראדו 1
AD698 1
L67S - אלדורדו 1
דהוויל 1
FN9E3 1
GK10706 1
6K10706 אסקלאיד 1
YV36A__XLR 1
F518 1
ELDORADO 7S6Q1 1
ELDORADO HL57 1
6K10906 אסקליד 1
DW677 - STS 1
F622 1
DW69- פליטיום 1
D47R 1
SRX FNFE3 1
ESCALADE SP PLT 1
613696 1
אסקלייד 6K15906 1
FK638 1
K10706-אסקלאד 1
CTS PF577 1
ELDORADO______453/ 1
7S7Q 1
ST67 1
G827וויל דה קאדילק 1
DH7S 1
FNCEY_SRX קאדילאק 1
D57Y 1
DESEG 1
DF577_CTS 1
ודראודלא 1
אלדורד-L47S 1
KD57Y-DTS 1
SEVILLE AS698 1
AW6P פליטווד 1
מ.ג 1
SRX__FNDEY 1
616039 1
KD574 - DTS 1
D47S וויל דה קופ 1
6C10706_אסקלייד 1
ELDORADO 1
CADILLAC J620 1
DE577_CTS קאדילק 1
ויל דה 1
59G 1
DESEGלקסורי 1
6 DW 69 1
בי 69 1
K1506 קדילאק 1
B69S-ברוהם פליטווד 1
DF577 1
K10706 - אקסלייד 1
UKDEF 1
DP1ED קופה CTS 1
DG577 1
AW47- פליטווד 1
8122 דוויל 1
IEK57 1
FHDEY 1
L 67 1
ESCALADE PLATINUM 1
ESCALADE 3BEF 1
DC67A-STS 1
DZ67A 1
6D47R - דאוויל 1
ESCALADE K10706 1
EL DORADO 7S3Q 1
DV57V_CTS קאדילק 1
K10906 אסקלייד 1
DF577 CTS 1
L57B אלדורדו 1
EH90Y 1
6463 F 1
ESCALADE CK15706 1
DP1E3 1
K10706- אסקלייד 1
6C10706- אסקלייד 1
6K10706 קאדילאק 1
F616 - דאוויל 1
6KH5E PTS 1
6K 10906 אסקלייד 1
DW69 1
DV8EP 1
GKD69 1
6039 1
C10706 1
6C10706 - אקסלייד 1
ESCALADE S4CEF 1
9367 - אלדורדו 1
CADILAC FO565 1
ELDORADO EL67 1
ELDORADO EL5789 1
ESCALADE S4BE 1
B696 - פליטווד 1
6CD69 1
4D SEDAN V-8 62 1
ESCALADE S4KKJ 1
ESCALADE_K10706 1
BG9S 1
ESCALADE KIS706 1
CTS__________DF577 1
GL67 1
פלטי אסקליידK10706 1
ALLANTE_______R317 1
CTS DP1ED 1
F829דאוויל קאדילאק 1
6E257 1
2D HT V-8 62 1
ESCALADE S4KKJ 1
DL1ED 1
DP1ED__CTS קאדילק 1
ESCALADE__________ 1
K10706 - אסקלאייד 1
COUPEDEVILLE 1
ESCALADE K15706 1
CK10706 - אסקלייד 1
EL1183 1
בורגהם פליטווד 1
AM698__ויל דה 1
F 33 1
62 SEDAN__________ 1
756K15706 1
DB57V-CTS 1
DTS KD57Y 1
ESCALADE 415706 1
CADILLACK CD11 1
ELDORADO_____67S2Q 1
FLEETWOOD DW69Y 1
BK10906-אסקלייד 1
K10706-אקסלייד 1
D47S_דביל קאדילק 1
68347 1
ESCALADE ESV 1
אסקלד 1
DG9S 1
KD57Y DTS 1
KADILAK F916 1
מקס אסקלייד K10706 1
DEVILLE FO11 1
6AL57_אלדורדו 1
AF23 1
L57B אלדרדו 1
D47R וויל דה קופ 1
NAEY לקשורי קאדילק 1
לוקס אסקלדה קVKBEF 1
69S__פליטווד 1
6K10706 איסקלד M1 1
C10706_אסקלאד 1
CADILAC DW69Y 1
STS DU6EV 1
K10936 אסקלייד 1
6AM47__דהביל 1
LUXURY SRX קאדילק 1
DE VILLE________F8 1
ESCALADE____K10706 1
75-פליטווד 1
ELDORADO-L67S 1
7S5Q 1
CADILLAC C698 1
FL_פליטווד 1
6KF69-DTS 1
410706 1
S60 1
ג 69 1
SRX4 FNGE3 1
בי69 1
ESCALADE K15706 1
DP57V 1
DEVILE 6568 1
קלידאק F9213 1
DEVILLE______7S6Q1 1
דויל קדילק 1
K 10 706_אסקלייד 1
63E_ביאריץ 1
1 KD 69 1
SRX4 FNJE3 1
אלצוררו 1
DF577 CTT 1
CK1506 1
CK15406 1
67S4Q - אלדורדו 1
6KD57_DTS 1
EL-DORADO 6L67 1
ELDORADO GL47 1
אלדורדו 1
FLEETWOOD 6DW 69 1
ELDORADO אלדורדו 1
AF23 - פליטווד 1
6RD69 1
P-60 1
CK1546 ESCALADE 1
DM577 CTS 1
KD57Y DTS 1
CTS LUXURY DE5EG 1
COUPE DE VILLE____ 1
EB26 - SRX4 1
ALLAHTE VR317 1
ALLANTE______VR31X 1
425 1
ELDORADO__________ 1
62 דוויל 1
6VS67 1
J8 1
ESCALADE 7S6K15706 1
DM577-CTS 1
K10706-אקסקלד 1
L67S אלדורדו 1
AW698 פליטווד 1
אלדורדו 67104 1
NG26_SRX 1
59F 1
62 V-8 1
KNCR 1
ESCALADE KIS906 1
UKHEF LUXURY 1
ESCALADE S4CEF 1
ESCALADE K15906 1
FLETWOOD 1
ELDORADO EL578 1
ESCALADE K15706 1
ELS7 1
FLEETWOOD_____B69S 1
D495 1
F928 1
ESCALADE716K 15706 1
K10906 1
DSIED_CTS קאדילק 1
FLEETWOOD____6B69S 1
C10706-אסקלייד 1
6L67 1
איסקלייד 1
SEVILLE AS69 1
S4DEF 1
D767A STS קאדילק 1
אלדוארדו L47S 1
AB6 1
דביל קדילק 1
S4HK 1
ESCALDDE CK15706 1
K10706אסקלייד 1
VR317 1
GK1590K 1
EL5789 אלדורדו 1
KH5EY 1
KI0706 1
B69S_פליטפוד 1
6267 1
S4CKL 1
C10706_אקסלייד 1
6K10706_אסקלייד 1
אסקלאד_K10706 1
ELDORADO ךש578 1
FLEETW00D 13590 1
D476 וויל דה קופ 1
פליטווד B476 1
אלדוראדו קאדילק 1
10706אסקלדה קאדילק 1
K10706_ESCALADE 1
471Q 1
CALLIDAC DW69 1
מקס אסקלייד קאדילק 1
DEVILLE______6D47 1
AM69 1
L47S - אולדורדו 1
B69S - פליטפוד 1
D47S וויל דה קוד 1
NG26 1
EB26-SRX 1
6K15906 1
K10706-אסקלאייד 1
61 קאדילאק 1
CADILLAC AM47 1
LUXURY SRX קאדליק 1
B91 - דהוויל 1
AL57_אלדורדו 1
KD57Y 1
אלדורדו קאדילק 1
F23S 1
SRX PREMIUM FNDE3 1
6K10706-אסקלאד 1
K10706- אסקלד 1
DP577 CTS קאדילאק 1
FB26 1
ELDORADO 78AE 1
CADILLAC CD478 1
AB47 פליטווד 1
L67S דורדו אל 1
9367 1
S07- פילטווד 1
6KKD69 1
LUXURY SRX FNAEY 1
ה47 1
S4JKJאסקלייד 1
FLEETWOOD_________ 1
XTSH 1W5S8 1
L47S_קאדילק 1
AL57__אלדוראדו 1
FLEETWOD BROUGHAM_ 1
CTS לוקסרי_DG5E5 1
FLEETWOOD B69S 1
6KY69 1
אס 69 1
ESCALHDE S4CKJ 1
C10706_אסקלייט 1
GK10906-אסקלט 1
לקסרי אסקלד K10706 1
GK10906 1
ESCALADE K15906 1
J629 1
FLEETWOOD B696 1
536 1
D47S-DEVILLE 1
6CD47 1
ESCALADE S4DKJ 1
KD574__DTS 1
FNEEY 1
ESCALADE S4BEF 1
קאלידאק DEVILLF925 1
C10706 - איסקלייד 1
הייבריד K10706 1
DE698 1
DF577 - STS 1
CU1506 1
FUC 1
CT6 PLUGIN KK5RX 1
DP1EDפרימיום CTS 1
CTS LUXURY DE5E5 1
EB26__SRX 1
K10706 - אסקליד 1
DZ67A-STS 1
VR317 אלנטה קאדילק 1
47H91_קאדילאק 1
DS5EV 1
ESCALADE K10506 1
CADILLAC STS 1
J025 1
8X6DC79 1
D167A - STS 1
K10906 אסקלייד 1
KDS7Y 1
DF577 CTS קאדילק 1
CADILAC KS6981 1
6DW29 - STS 1
9S9 1
F004 1
L47S_אלדורדו 1
63L 1
ESCALADE S4HKJ 1
DK5EV CTS קאדילק 1
6KE69 1
DM57T 1
ALLANTE VR317 1
ELDORADO______ 7S4 1
53725_דאביל 1
F014 1
S4BKJ 1
XTS 1P5S3 1
LUKBEF 1